Jan arbetar i verkstaden

"En bra fiol? Den ska för det första vara lätt att spela på, man kan säga speltekniskt bekväm för musikern. Men den ska också tåla både starkt och svagt spel utan att förlora den briljans som alla vill ha. Musiker har olika temperament, musik likaså, men tonens klarhet måste alltid gå fram. Sedan är det självklart för mig att instrumentet ska vara vackert och ha egen utseendemässig karaktär. Alla dessa egenskaper tillsammans gör en bra fiol."

Jan Larsson

Jan Larsson utbildade sig till fiolbyggare på Hantverkets folkhögskola i Leksand 1982-86. Huvudlärare var Carlo Bergman som själv gick sin utbildning 1959-63 i Cremona under Ornati, Gaetano och Pietro Sgarabotto.

Som nybliven gesäll arbetade Jan hos Ursus Scheifele i Basel, Schweiz. Hemkommen därifrån startade han 1987 Violinateljé Gefle tillsammans med en kollega. Mästarbrevet erhöll Jan 1990 och sedan -93 driver han en egen verkstad i Lima tre mil söder om Sälen i Dalarna.

Jan har varit flitigt representerad i Triennalen i Cremona: Åren 1988 och 1991 hade han med en violin vid varje tillfälle. Tre år senare kom hans violin på nionde plats som en av de tio finalisterna. År 1997 lyckades Jan få med två violiner på utställningen. Senaste tävlingen Jan deltog i var år 2000 då han kom med som ende svensk. Av totalt inlämnade 250 instrument valdes endast 34 ut till utställningen det året.

Jan bygger fioler, altfioler och celli 75 % av sin tid och övrig tid ägnar han åt reparationer av alla stråkinstrument.