Monika Gango

Monika Gango

Jag är född och uppväxt i Ungern där jag utbildat mig till cellolärare vid Liszt Ferenc Musikhögskolan.

Efter utbildningen, med diplom i handen började jag jobba i olika musikskolor som jag trivdes med, men jag hade ett behov att jobba med händerna. Jag ville inte släppa musiken så det kom naturligt att mitt intresse vändes mot instrumentbyggnation. Jag flyttade till Gävle 1994 där jag började som lärling hos Michael Wallmo. Efter erhållet gesällbrev blev jag anställd hos Violinateljé Gefle.

Året därpå åkte jag till Cremona, Italien och praktiserade hos Stefano Conia. Samma år fick jag en silvermedalj för min cello på en internationell violinbyggartävling i Ungern, Esztergom och på hösten 2000 flyttade jag till Huskvarna där jag nu har min verkstad Violinateljé Jönköping-Husqvarna

Jag jobbar med reparation av stråkinstrument och stråkar, byggnation av violin, viola och cello samt försäljning av stråkinstrument, stråkar och tillbehör.