Samuel Casco

Samuel Casco

Samuel Casco växte upp i delstaten Vermont i nordöstra USA. När han var tio år började han ta fiollektioner. Under tonåren kom han att delta i flera olika ungdomsorkestrar, musikfestivaler och tävlingar. Trots att hans intresse för att spela fiol var stort bestämde han sig för att skaffa sig en utbildning i instrumenttillverkning.

Efter gymnasiet började han studera tillverkning och reparation av stråkinstrument vid Chicago School of Violinmaking.Utbildningen omfattade nybyggnation, reparation och restoration av stråkinstrument samt teori och historisk bakgrund inom yrket.

Efter den tre och ett halvt åriga utbildningen tog Samuel examen med högsta betyg. Samuel utbildade sig även i stråkreparation och omtagling vid University of New Hampshire i USA. Han har haft anställning som stråk- och instrumentreparatör på firman Mikael Becker Fine Violins i Chicago, USA.

Idag driver Samuel Örebro Violinateljé. Örebro Violinateljé är inriktad på reparation, restoration samt försäljning av stråkinstrument och stråkar. I ateljén finns alltid tillgång till ett bra urval av instrument och stråkar på alla nivåer, samt strängar, tillbehör och fodral till försäljning.

Örebro Violinateljé har en kundkrets som omfattar musiker på alla nivåer inklusive ett stort antal professionella yrkesmusiker.Firman samarbetar med stråk- och stråkinstrumentmakare verksamma i Frankrike, Schweiz, Tyskland, USA samt Sverige, och är exklusiv svensk leverantör av nybyggda stråkar av den franska stråkmakaren Jacques Poullot.