Tommy Jakobsson

Tommy Jakobsson

Yrkesverksam sedan 1975. Började som gitarrbyggare/reparatör. Fiolbyggare sedan 1984 och stråkmakare sedan 1992.

Har byggt ca.100 instrument, varav ca. 50 st. stråkinstrument och en mängd stråkar. Utför kvalificerade reparationer på framför allt stråkinstrument och stråkar.

Egen import av instrument och tillbehör i mindre skala då verksamheten framför allt är inriktad på reparation och tillverkning. Verkstaden är belägen i den före detta postlokalen i Gamla Uppsala.