Ulf Johansson

Ulf Johansson

Jag har fått mina kunskaper i stråkmakeri genom C.Hans-Karl Schmidt, Dresden, Brian Tunnicliffe, London, och Charles Espey, Port Townsend.

Värdefulla erfarenheter innan jag blev självständig i augusti 1993, gjorde jag under de nära fem åren hos N.Nilsson Fiolbyggare. Där lärde jag mig att arbeta rutinmässigt med taglingar, riktning av krokiga stänger samt alla andra sysslor som har med stråkar att göra.

Har arbetat som lärare i stråkmakeri i Cambridge, sommaren 1994 samt på Skandinaviska Violinmakarskolan i Leksand våren 1989.

Tävlingar har resulterat en silvermadalj i Mittenwald 1993.