English

Förbundets styrelse

Ordförande Bertil Pohl 031-209242 bertilpohl@hotmail.com
Kassör Samuel Casco 019-26 55 40 samuel.casco@orebroviolinatelje.se
Sekreterare Alf-Inge Ro 0302-366 93 alfingero@hotmail.com